Cộng sự với Đạt

Bước 1: Truy cập link:   Tại đây Bước 2: Copy mã bên dưới vào ô “Your XRB Account”: xrb_1eho6kxsf3c1y9t57abnoxkpxtu3sqt9wt84nog7z6nepnpqyzt6erku5uki Bước 3: Tích bật chế độ “Auto Claim” Bước 4: Nhấn nút “Claim” để bắt đầu Đủ 1000 Validated = 1$ Cách chụp ảnh để chứng mình Claim đủ 1000 (chụp cùng đồng hồ của http://vi.thetimenow.com/  để mình biết thời gian bạn làm xong) Xác minh Claim Lưu ý: + Trước khi thoát thì chụp ảnh màn hình lại (vì khi thoát vào lại sẽ reset về 0) nên khi làm lại…

Read More